602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz SIGNAL (SQL)

příkaz_SIGNAL ::= SIGNAL identifikátor_výjimky;

Příkaz SIGNAL vyvolá zadanou uživatelem definovanou výjimku. Výjimka musí být předem deklarována. Je-li deklarován handler pro tuto výjimku, handler se provede a v provádění příkazů se pokračuje v závislosti druhu handleru a místě, kde byl nalezen.

Pokud se pro zadanou výjimku nenajde handler na žádné úrovni, nastane chybový sqlstate 45000 (SQ_UNHANDLED_USER_EXCEPT).


Příklad použití:

PROCEDURE `POKUS_SIGNAL`();
BEGIN
 DECLARE vyskok CONDITION;
 DECLARE CONTINUE HANDLER FOR vyskok BEGIN 
  CALL log_write("NULL - uvnitř continue handleru");
  ...
 END;

 FOR radek AS c INSENSITIVE CURSOR FOR
  SELECT * FROM Firmy
 DO BEGIN
  IF radek.adresa IS NULL THEN SIGNAL vyskok; 
  ELSE 
   ...
   CALL log_write(radek.adresa);
  END IF;
 END;
 END FOR;

END

Viz