602SQL-Úplná dokumentace Index  

Znakové konverzní funkce UPPER a LOWER (SQL)

UPPER(str)  
LOWER(str)

Funkce UPPER a LOWER provádějí konverzi řetězce typu CHAR, CLOB, NCHAR nebo NCLOB str na velká resp. malá písmena. Konvertují i písmena s diakritikou, pokud je u konvertovaného řetězce správně zvolená znaková sada. Unicodové stringy nelze konvertovat ve Windows98.

Hodnota funkce je stejného typu jako str.

Odchylky od Intermediate level směrem k Full level nebo k SQL 3


Příklad použití:

Trigger zajistí, že při vkládání záznamu do tabulky Firmy bude sloupec nazev zapsán velkými písmeny

TRIGGER VelkaPismena AFTER INSERT ON Firmy
REFERENCING NEW ROW AS novaradka
FOR EACH ROW
BEGIN
 SET novaradka.nazev=UPPER(novaradka.nazev);
END