602SQL-Úplná dokumentace Index  

Názvy sloupců tabulek (SQL)

název_sloupce ::= [jméno_tabulky.]jméno_sloupce

Popis:

Jméno sloupce je možno (a případě, kdy může dojít k záměně nutno) prefixovat jménem tabulky, resp. zástupným jménem (aliasem) tabulky.

Rozšíření jazyka SQL proti normě

Příklad použití v dotazu:

SELECT A.nazev
FROM Firmy A
WHERE 10000 < (SELECT SUM(B.castka)
       FROM FAKTURY B
       WHERE A.cislo=B.firma)