602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz WHILE (SQL)

příkaz_WHILE ::= [ návěští : ] WHILE podmínka DO příkaz … END WHILE [ návěští ];

Při provádění příkazu WHILE se opakovaně vyhodnocuje podmínka a provádějí se příkazy (resp. složené příkazy) v něm obsažené. Provádění skončí, jakmile podmínka bude mít hodnotu jinou než TRUE, provede se příkaz LEAVE nebo dojde k chybě.

Je-li uvedeno koncové návěští, pak musí být uvedeno také stejné počáteční návěští. Uvnitř příkazu WHILE nesmí být žádný příkaz označen stejným návěštím.


Příklad použití:

do tabulky vložit 10 záznamů a vzestupně je očíslovat

BEGIN
  DECLARE i INT; 
  SET i = 1;
  WHILE i <= 10 DO 
    INSERT INTO Tab3 (cislo) VALUES (i); 
    SET i = i + 1; 
  END WHILE; 
END ;