602SQL-Úplná dokumentace Index  

Provoz a správa 602SQL serveru

O architektuře klient - server

602SQL je založena na modelu klient-server. Podstata tohoto modelu spočívá v tom, že program, který poskytuje služby v určité oblasti, je oddělen od programů, které těchto služeb využívají.

Programu poskytujícímu služby říkáme server, v našem případě databázový (SQL) server. Server uchovává data v databázi, vyhledává je podle různých kritérií, třídí je, modifikuje je a zajišťuje jejich integritu. Programu, který těchto služeb využívá, říkáme databázový klient. Klient může například ukazovat data z databáze v oknech na obrazovce, umožňovat vkládání dat, přenášet data do souborů v různých formátech, monitorovat dění na serveru, vyvíjet databázové aplikace pro server.

SQL server obvykle současně obsluhuje řadu klientů. Klienti mohou pracovat na stejném počítači jako server, na jiném počítači v lokální síti nebo i na zcela jiném počítači, který se se serverem dokáže spojit pomocí vhodné nadsítě (např. Internetu, WAN, vytáčeného telefonního spojení atd.). Všichni klienti mohou pracovat nad stejnými daty, využívat navzájem svoje výsledky, sdílet informace.

SQL servery poskytující služby v síti obvykle běží trvale. SQL server v desktopové verzi muže být určen pro správu dat pouze v rámci jediného počítače. Pak je obvykle spuštěn klientem, který požaduje jeho služby, a tímto klientem je také ukončen.

602SQL nepoužívá model, při němž by klientské programy pracující nad stejnou databází zasahovaly do nějakého sdíleného souboru. Místo toho klienti se obracejí s žádostmi na server a pouze server čte nebo přepisuje obsah databáze.

Požadavky na operační systém

602SQL server lze provozovat na Windows 2000 a novější.

602SQL server lze provozovat na běžných distribucích Linuxu. Využívá glibc verzi 2.3, proto může pracovat i na starších distribucích. Není závislý na jiných, než zcela standardních knihovnách. Grafický klient využívá X a GTK+ 2.2, ale server tyto komponenty nepotřebuje.

Platformové rozdíly

602SQL server je platformově nezávislý a z hlediska vývojáře i uživatele aplikací poskytuje stejné služby na všech podporovaných platformách. Rozdíly mezi platformami jsou zejména tam, kde server využívá speciální služby instalované na platformě:

Licenční podmínky

Provoz 602SQL serveru je podmíněn licencí závislou na verzi serveru.

Seznam subsekcí: