602SQL-Úplná dokumentace Index  

Specifické chyby CDK komponent

Vedle standardních chyb 602SQL může vlastnost Error komponenty ESQL602Exception vracet i chyby specifické pro použití CDK komponent:

WBE_NOCONNECTION800 Komponenta nemá nastavenou vlastnost Connection
WBE_NOTCONNECTED801 Aplikace není připojena k serveru (Connection.Connected je false)
WBE_NOSERVER802 Komponenta nemá nastaveno jméno serveru
WBE_NOTLOGGED803 Uživatel se nepřihlásil, tato chyba je vyvolána, pokud uživatel stiskne tlačítko Storno v přihlašovacím dialogu
WBE_NOAPPLICATION804 Komponenta nemá nastavené jméno databázové aplikace
WBE_NOCOMMANDTEXT805 Komponenta nemá nastavenou vlastnost CommandText
WBE_NOPROCNAME806 Komponenta nemá nastaveno jméno uložené procedury
WBE_UNSUPATTRTYPE807 Nepodporovaný typ sloupce
WBE_UNSUPARAMTYPE808 Nepodporovaný typ parametru
WBE_QTOOCOMPLEX809 Dotaz je příliš složitý pro vkládání nových záznamů
WBE_DIFFIELDCOUNT810 Počet sloupců uvedených ve vlastnosti MasterFields se liší od počtu sloupců v DetailFields
WBE_FIELDSDIFSVALS811 Počet jmen sloupců ve funkci Locate se liší od počtu hodnot sloupců
WBE_BLOBTOOLARGE812 BLOB nebo CLOB je příliš velký (>100000000 bajtů) při předávání do host variable
WBE_NOTINEDITMODE813 Dataset není v editačním módu, chyba je vyvolána pokud se aplikace pokusí změnit hodnotu nějakého pole datasetu, který není v editačním nebo insert módu
WBE_RECORDNOTFOUND814 Záznam nenalezen, chyba je vyvolána, pokud se aplikace pokusí nastavit jako aktuální záznam, který byl mezitím smazán
WBE_LOCKFAILED815 Nepodařilo se zamknout aktuální záznam, chyba je vyvolána, je-li nastaveno zamykání záznamů při přechodu do editačního módu a záznam zamkl dříve jiný klient
WBE_NOEVENTNAME816 Komponenta Event nemá nastavenou vlastnost EventName
WBE_EVENTTHREADBUSY817 Vlákno obsluhující události je zaneprázdněné, chyba je vyvolána, pokud se při deaktivaci TSQL602Connection nepodaří ukončit vlákno obsluhující události
WBE_OBJNAMETOOLONG818 Jméno objektu je příliš dlouhé (> 31 znaků)
WBE_PARAMTOOLONG819 Hodnota parametru, který odpovídá sloupci typu ATT_STRING nebo ATT_BINARY je delší než velikost příslušného sloupce v databázi.
WBE_NOTREGISTRED820 SQL server použitý jako DesignServer není na tomto počítači zaregistrovaný.
WBE_NORECORDIDENT821 Chyba v případě, že je nastaven typ záložek (Bookmarks) na bmtUniKey a není definována vlastnost PrimaryKey ani aplikace neposkytne unikátní identifikaci záznamu.
WBE_PARNAMETOOLONG822 Jméno parametru je delší než 18 znaků
WBE_VARNOTDEFINED823 Proměnná projektu není definována při použití vlastnosti ProjectVar
WBE_VARUNSUPCONV824 Nepodporovaná konverze typu proměnné projektu při použití vlastnosti ProjectVar
WBE_INVALTIMESTAMP825 Timestamp mimo rozsah (tento typ má v 602sql rozsah 1.1.1900 00:00:00 až 18.8.2033 06:28:15)
WBE_INVALPARAMVAL826 Chybná (nezadaná) hodnota parametru SQL příkazu
WBE_ODBCCONNFAIL827 Nezdařilo se připojení k ODBC zdroji dat v TSQL602ODBCConnect, např. z těchto příčin: zadaný zdroj dat není registrován, uživatelské jméno nebo heslo jsou špatně, v ODBC driveru došlo k chybě apod.
WBE_DATATRSYNTAX828 Špatná interní syntaxe definice přenosu dat v TSQL602DataTransport.

Viz