602SQL-Úplná dokumentace Index  

Získání dodatečné informace o chybě CDK komponent

Některé typy chyb 602SQL obsahují kromě neměnného chybového hlášení i část proměnnou, v níž je specifikováno většinou jméno objektu, který chybu způsobil.

Při výskytu chyby ...... obsahuje SupplName
OBJECT_DOES_NOT_EXISTjméno neexistujícího objektu
INDEX_NOT_FOUNDjméno neexistujícího indexu
OBJECT_NOT_FOUNDjméno nenalezeného objektu
MUST_NOT_BE_NULLjméno sloupce
IE_DOUBLE_PAGEjméno tabulky
TABLE_DAMAGEDjméno tabulky
KEY_DUPLICITYjméno tabulky
CHECK_CONSTRAINjméno integritního omezení
REFERENTIAL_CONSTRAINjméno referenčního omezení
SQ_UNHANDLED_USER_EXCEPTjméno výjimky
SEQUENCE_EXHAUSTEDjméno sekvence
NO_CURRENT_VALjméno sekvence
LIBRARY_NOT_FOUNDjméno sdílené knihovny
LANG_SUPP_NOT_AVAILidentifikátor jazyka
CONVERSION_NOT_SUPPORTEDtyp dokumentu
NO_REPL_UNIKEYjméno tabulky

Viz