602SQL-Úplná dokumentace Index  

ESysException

Delphi / Kylix

Zjednodušená deklarace třídy:

type ESysException = class(Exception)
public
  property EClass : integer;
  property Error  : integer;
  property Message : string;
end;


Popis

Komponenta reprezentuje popis výjimky v důsledku chyby volání služeb operačního systému.

Unit

SQL602Exception

Vlastnosti komponenty

EClass : integer

Vlastnost určuje třídu chyby podle následující tabulky:

Třída chybyČísloPopis
WBEC_READREGISTRY1Chyba při čtení z registrační databáze
WBEC_WRITEREGISTRY2Chyba při zápisu do registrační databáze
WBEC_SERVICES3Chyba při volání funkcí správce NT služeb
WBEC_LOADLIBRARY4Nepodařilo se natáhnout dynamickou knihovnu
WBEC_GETPROCADDR5Nepodařilo se najít funkci v dynamické knihovně
WBEC_RASAPI6Chyba při volání služeb pro telefonické připojení sítě
WBEC_ODMA7Chyba ODMA
WBEC_EXEC8Nepodařilo se spustit příkaz
WBEC_SHELLEXEC9Chyba při spouštění shellu
WBEC_FILEIO10Chyba při práci se souborem
WBEC_NETAPI11Chyba při volání služeb NetApi
WBEC_INIWRITE12Chyba při zápisu do INI souboru
WBEC_INIACCESS13Chyba při otevření INI souboru na Linuxu

Error : integer

Kód chyby získaný od operačního systému voláním funkce GetLastError na Windows resp. errno na Linuxu.

Message : String

Chybové hlášení odpovídající kódu ErrorPříklad

try
    SMT := ServerProps.GetProp
except
    on E:ESysException do ShowMessage(E.Message);
end;

Viz