602SQL-Úplná dokumentace Index  

SQL602Command

C#

Assembly

Software602.SQL602DataProvider

Implementuje třídy a rozhraní

Component, IDbCommand

Vlastnosti

SQL602Connection Connection {get; set;}

Spojení na databázi; povinný parametr.

string CommandText {get; set;}

Text SQL příkazu nebo jméno objektu; povinný parametr.

int CommandTimeout {get; set;}

Nepodporováno.

System.Data.CommandType CommandType {get; set;}

Určuje jak interpretovat hodnotu vlastnosti CommandText, zda jako SQL příkaz (konstanta Text), jméno uložené procedury (konstanta StoredProcedure) nebo jméno databázové tabulky resp. pevného dotazu (konstanta TableDirect).

SQL602ParameterCollection Parameters {get;}

Vlastnost popisuje parametry přidružené k SQL příkazu.

SQL602DataProvider.SQL602Command.CommandParType ParType {get;}

Enumerace typů parametrů: DynamicParams (dynamické parametry, v SQL příkazu se nahrazují otazníky) nebo HostParams (hostované parametry, v SQL příkazu se nahrazují dvojtečkou a jménem).

SQL602Parameter ReturnValue {get;}

Vrací parametr, který reprezentuje hodnotu uložené funkce.Konstruktor

SQL602Command()
SQL602Command(string aCommandText)

Parametrem je text SQL příkazu, jméno uložené procedury nebo jméno zdrojové tabulky, typ je určen vlastností CommandType, není-li typ specifikován, předpokládá se CommandType.Text. Inicializuje vlastnost CommandText.

SQL602Command(string aCommandText, SQL602Connection aConnection)

Parametrem je spojení na zdrojovou databázi. Inicializuje vlastnost Connection.

SQL602Command(string aCommandText, CommandType aCommandType, SQL602Connection aConnection)

Novým parametrem je aCommandType. Určuje, jak interpretovat hodnotu aCommandText, zda jako SQL příkaz, jméno uložené procedury nebo jméno databázové tabulky či pevného dotazu. Inicializuje vlastnost CommandType.Metody

System.int32 ExecuteNonQuery()

Metoda zašle serveru SQL příkaz typu StoredProcedure nebo Text neobsahující SELECT... a vrátí počet dotčených záznamů (nebo číslo objektu v případě CREATE, ALTER apod.)

SQL602DataReader ExecuteReader()

Metoda provede zadaný CommandText, který musí být typu TableDirect nebo Text obsahující SELECT..., a vrátí DataReader.

System.Object ExecuteScalar()

Metoda provede zadaný CommandText, který musí být typu TableDirect nebo Text obsahující SELECT..., a vrátí hodnotu provního sloupce prvního řádku výsledku.Příklad

  ...
  SQL602Command prik = new SQL602Command ("SELECT * FROM Tabulka",conn);
  reader = (SQL602DataReader)prik.ExecuteReader();
  ...
  SQL602Command prikScal = new SQL602Command ("SELECT COUNT(*) FROM Tabulka",conn);
  int res = (int)prikScal.ExecuteScalar();