602SQL-Úplná dokumentace Index  

SQL602DataReader

C#

Assembly

Software602.SQL602DataProvider

Implementuje třídy a rozhraní

IDataReader, IDataRecord

Poznámka:

Instance třídy SQL602DataReader je výsledkem volání SQLCommand.ExecuteReader, nemá veřejný konstruktor. Rozhraní IDataRecord poskytuje členy ke čtení dat z aktuálního záznamu a posun po řádcích; nejsou zde popisovány.

Vlastnosti

SQL602Connection Connection {get; set;}

Spojení na databázi.

bool ShowHiddenCols{get; set;}

Indikuje, zda má SQL602DataReader zpřístupňovat skryté sloupce zdroje dat.

bool NoBLOBFill {get; set;}

Indikuje, zda má SQL602DataReader zpřístupňovat hodnoty sloupců proměnné délky. Nastavení vlastnosti NoBLOBFill na True je užitečné v případě, kdy zdrojem dat je dotaz obsahující i sloupce proměnné délky např. "SELECT * FROM Tabulka_s_CLOBy", ale aplikace bude pracovat jen se sloupci pevné délky a načítání hodnot sloupců proměnné délky by běh aplikace zbytečně zdržovalo.Metody

void Close()

Zavře DataReader, statická data se ztratí.

bool Read()

Posun na další záznam DataReaderu. Není-li další, vrátí False.Příklad

  private static void Test_DataReader ()
  {
   SQL602DataReader reader = null;
   try 
   {
    SQL602Command prik = new SQL602Command ("SELECT * FROM UserTab",conn);
    reader = prik.ExecuteReader();
 // vypsat hodnoty sloupce
    while (reader.Read())
     Console.WriteLine(reader["LOGNAME"]);
    Console.WriteLine();
 // vypsat jména sloupců
    for (int i=0;i<reader.FieldCount;i++)
     Console.WriteLine (reader.GetName(i));
   }
   catch (SQL602Exception ex)
   { Console.WriteLine(ex.Message); }
   finally {
    if (reader != null)
    reader.Close();
   }
  }