602SQL-Úplná dokumentace Index  

SQL602Parameter

C#

Assembly

Software602.SQL602DataProvider

Implementuje třídy a rozhraní

IDbDataParameter, IDataParameter

Poznámka:

Parametr SQL příkazu je prvkem kolekce parametrů SQL602ParameterCollection. Kolekce se obvykle vytvoří a naplní automaticky při naplnění vlastnosti CommandText třídy SQL602Command.Vlastnosti

string ParameterName {get; set;}

Jméno parametru.

object Value {get; set;}

Hodnota parametru.

int Size {get; set;}

Určuje délku parametru, pro typ řetězec jde o délku ve znacích bez ukončovací 0, pro typ Binary a typy proměnné délky jde o délku v bytech.

System.Data.DbType DbType {get; set;}

Typ parametru.

System.Data.ParameterDirection Direction {get; set;}

Vstupní / výstupní / vstupně výstupní / funkční hodnota.

byte Precision {get; set;}

Přesnost u numerických typů

byte Scale {get; set;}

Měřítko (rozsah) u numerických typůKonstruktor

SQL602Parameter(string aParameterName)

plus mnoho dalších přetížených metod pro různé typy a druhy parametrů.Příklad

// ukázka příkazu s host parametry, v aplikaci je funkční SQL funkce s touto hlavičkou:
//    FUNCTION Fce_test(IN inpar INT, OUT outpar CHAR(10), INOUT inoutpar REAL ) RETURNS BOOLEAN;

 SQL602Command cParHost = new SQL602Command("SET :>res = Fce_test(:<inp,:>outp,:<>inoutp)",conn);
// kolekce parametrů se vytvoří automaticky
 cParHost.Parameters["inp"].Value = 9;
 cParHost.Parameters["inoutp"].Value = "99";
 cParHost.ExecuteNonQuery();
 if ((bool)cParHost.Parameters["res"].Value)
 {
  Console.WriteLine("parametr OUTP: "+cParHost.Parameters["outp"].Value.ToString());
  Console.WriteLine("parametr INOUTP: "+cParHost.Parameters["inoutp"].Value.ToString());
 };