602SQL-Úplná dokumentace Index  

SQL602ParameterCollection

C#

Assembly

Software602.SQL602DataProvider

Implementuje třídy a rozhraní

IDataParameterCollection

Poznámka:

Kolekci parametrů k SQL příkazu je sice možné vytvořit konstruktorem, obvykle se však nechá vytvořit automaticky podle analýzy SQL příkazu. Kolekce obsahuje jednotlivé parametry typu SQL602Parameter.Vlastnosti

SQL602Parameter ReturnValue {get;}

Vrací parametr, který reprezentuje hodnotu uložené funkce.

int Count {get;}

Vrací počet parametrů (počítáno od 0)Konstruktor

SQL602ParameterCollection(SQL602Command aCommand)

Parametrem je třída SQL602Command obsahující parametrizovaný SQL příkaz.Příklad

// ukázka příkazu s host parametry, v aplikaci je funkční SQL funkce s touto hlavičkou:
//    FUNCTION Fce_test(IN inpar INT, OUT outpar CHAR(10), INOUT inoutpar REAL ) RETURNS BOOLEAN;

 SQL602Command cParHost = new SQL602Command("SET :>res = Fce_test(:<inp,:>outp,:<>inoutp)",conn);
// kolekce parametrů se vytvoří automaticky
 cParHost.Parameters["inp"].Value = 9;
 cParHost.Parameters["inoutp"].Value = "99";
 cParHost.ExecuteNonQuery();
 if ((bool)cParHost.Parameters["res"].Value)
 {
  Console.WriteLine("parametr OUTP: "+cParHost.Parameters["outp"].Value.ToString());
  Console.WriteLine("parametr INOUTP: "+cParHost.Parameters["inoutp"].Value.ToString());
 };