602SQL-Úplná dokumentace Index  

SQL602Transaction

C#

Assembly

Software602.SQL602DataProvider

Implementuje třídy a rozhraní

IDbTransaction

Poznámka:

Využívání transakcí pomocí třídy SQL602Transaction je funkčně identické s řízením transakcí pomocí SQL příkazů START TRANSACTION, ROLLBACK a COMMIT zadávaných přes objekt SQL602Command. 602SQL server nemá vnořené transakce.Vlastnosti

SQL602Connection Connection {get; set;}

Spojení na databázi.

System.Data.IsolationLevel IsolationLevel {get; }

Vrací nastavenou izolaci transakce.Konstruktor

SQL602Transaction(SQL602Connection aConnection)

Parametrem je spojení na zdrojovou databázi, inicializuje vlastnost ConnectionMetody

void Commit()

Ukončí otevřenou transakci a provede zápis změn.

void RollBack()

Odvolá otevřenou transakci.Příklad