602SQL-Úplná dokumentace Index  

TSQL602Servers

Delphi / Kylix

Zjednodušená deklarace třídy:

type TSQL602Servers = class(TStringList);


Popis

Pomocná třída představuje seznam zaregistrovaných 602SQL serverů. Oproti rodičovské komponentě TStringList nemá žádné další vlastnosti, metody ani události. Třída nemá reprezentaci (ikonu) na liště 602CDK.

Na rozdíl od jiných seznamů objektů je tento tvořen bez připojení z databáze čtením z registrů Windows nebo konfiguračního souboru /etc/602sql na Linuxu. Její použití je nasnadě: před připojením dát uživateli možnost vybrat jeden z možných serverů.

Ke stejnému účelu je možné použít i obecnější třídu TSQL602ObjBrowser.Unit

SQL602Strings

Příklad

Naplnit combo seznamem registrovaných serverů:

  var Combo : TComboBox;
      ServerList : TStringList;
  ...
  ServerList := TSQL602Servers.Create;
  Combo.Items := ServerList; 
  ...
  ServerList.Free;