602SQL-Úplná dokumentace Index  

Přehled sekcí a vlastností

Zde jsou vypány všechny sekce, subsekce a jejich vlastnosti, které lze nastavovat a číst pomocí metod třídy TSQL602ServerProps. Jsou zde soustředěny informace různého charakteru z různých zdrojů, různé persistence.

Údaje, které se čtou na Windows z registrační databáze jsou na Linuxu uloženy v souboru /etc/602sql. Je-li uvedeno: Subsekce: nemá význam, použijte ve funkcích prázdný řetězec.


Sekce: @SQLSERVER, Subsekce: nemá význam

Význam sekce: Vlastnosti běžícího SQL serveru

pro čtení: ANO; pro zápis: ANO; nutné aktivní spojení: ANO

uloženo: v SQL databázi; nutný restart serveru: NE

Jméno vlastnosti Typ Popis vlastnosti
BackupDirectory string Viz Přehled nastavitelných vlastností serveru
BackupFilesLimit Integer  
BackupIntervalHours Integer  
BackupIntervalMinutes Integer  
BackupTimeDay1 Integer  
BackupTimeDay2 Integer  
BackupTimeDay3 Integer  
BackupTimeHour1 Integer  
BackupTimeHour2 Integer  
BackupTimeHour3 Integer  
BackupTimeMin1 Integer  
BackupTimeMin2 Integer  
BackupTimeMin3 Integer  
BackupZip Boolean  
BackupZipMoveTo string  
DailyBasicLog Boolean  
DailyUserLogs Boolean  
DecimalSeparator string  
DefaultSQLOptions Integer  
Dir[N] string  
a další...

Sekce: @USERPROP, Subsekce: vlastník vlastnosti (property owner)

Význam sekce: speciální nebo uživatelské vlastnosti běžícího SQL serveru (jiný vlastník než @SQLSERVER)

pro čtení: ANO; pro zápis: ANO; nutné aktivní spojení: ANO

uloženo: v SQL databázi; nutný restart serveru: NE

Jméno vlastnosti Typ Popis vlastnosti
různé různé různé

Sekce: Database; Subsekce: Jméno databáze (SQL serveru)

Význam sekce: vlastnosti serveru potřebné k tomu, aby se spustil - základní hodnoty se zapíší při instalaci; pro editaci buďte velice opatrní, používejte raději Řídicí konzoli 602SQL serveru

pro čtení: ANO; pro zápis: ANO (s varováním); nutné aktivní spojení: NE

uloženo: v registrační databázi; nutný restart serveru: ANO

Jméno vlastnosti Typ Popis vlastnosti
IP address string IP adresa serveru
IPPort Integer IP port serveru
ConnectionName string Jméno telefonního spojení
Through Firewall Boolean Spojení na server přes Firewall
Firewall IP address string IP adresa Firewallu
Client Protocol string Protokol použitý klientem pro přístup na server
Version string Verze serveru
Path string Cesta k souboru databáze wb8.fil
Path1 string Cesta k 1. části souboru databáze
Path2 string Cesta k 2. části souboru databáze
Path3 string Cesta k 3. části souboru databáze
Path4 string Cesta k 4. části souboru databáze
Limit1 Integer Maximální velikost 1. části v MB
Limit2 Integer Maximální velikost 2. části v MB
Limit3 Integer Maximální velikost 3. části v MB
TransactPath string Cesta k transakčnímu souboru
LogPath string Cesta k souboru se základním logem serveru

Sekce: Mail; Subsekce: Jméno poštovního profilu

Význam sekce: vrací hodnoty vlastností příslušného poštovního profilu na místním počítači (nikoliv na počítači, na kterém běží SQL server).

pro čtení: ANO; pro zápis: ANO; nutné aktivní spojení: NE

uloženo: v registrační databázi; nutný restart serveru: ANO

Jméno vlastnosti Typ Popis vlastnosti
SMTPServer string viz Profily poštovních parametrů
MyAddress string  
POP3Server string  
UserName string 
DialConn string 
DialUserName string  
Profile602 string  
ProfileMAPI string  
FilePath string  

Sekce: ServerInfo; Subsekce: nemá význam

Význam sekce: další vlastnosti aktivního SQL serveru

pro čtení: ANO; pro zápis: NE; nutné aktivní spojení: AN0

uloženo: v paměti;

Jméno vlastnosti Typ Popis vlastnosti
OP_GI_SERVER_PLATFORM Integer viz funkce Get_server_info
OP_GI_LICS_CLIENT Integer  
OP_GI_LICS_SERVER Integer  
OP_GI_INST_KEY string 
OP_GI_VERSION_1 Integer  
OP_GI_VERSION_2 Integer  
OP_GI_VERSION_3 Integer  
OP_GI_VERSION_4 Integer  
OP_GI_PID Integer  
OP_GI_SERVER_NAME Integer  
OP_GI_OWNED_CURSORS Integer  
OP_GI_USED_MEMORY Integer  
OP_GI_TRIAL_REM_DAYS Integer  
OP_GI_TEMP_TABLES Integer  
OP_GI_SYS_CHARSET Integer  
OP_GI_SERVER_UPTIME Integer  
a další...