602SQL-Úplná dokumentace Index  

Systémové informační dotazy

Systémové informační dotazy jsou předdefinované dotazy, jejich položením lze získat informace o objektech na serveru a o stavu serveru. Tyto dotazy se dají použít (jako všechny ostatní dotazy) v klauzuli FROM v jiných dotazech, a díky tomu lze pomocí podmínek zadaných v klauzuli WHERE vybrat ty systémové informace, které jsou zapotřebí.

Data umístěná v systémových informačních dotazech jsou určena pouze ke čtení, nelze je přepisovat ani k nim nic přidávat. Nelze tedy například modifikovat sloupce tabulek zápisem do dotazu vracejícího informace o sloupcích.

Jména systémových informačních dotazů začínají _IV_. V současnosti jsou definovány tyto dotazy:

V příštích verzích serveru se i v existujících dotazech mohou objevit nové sloupce.

Seznam subsekcí: