602SQL-Úplná dokumentace Index  

Systémový informační dotaz _IV_CHECK_CONSTRAINS

Systémový informační dotaz _iv_check_constrains vrací seznam vnitřních integritních omezení definovaných v databázových tabulkách.

Odpověď na tento dotaz může být značně rozsáhlá. Proto doporučujeme jej používat pouze uvnitř jiného dotazu, který stanoví vhodné omezující podmínky na hodnoty ve sloupcích.

Popis sloupců

Jméno sloupce Typ Obsah
Schema_name CHAR(31) Jméno schématu, do něhož tabulka patří
Table_name CHAR(31) Jméno tabulky
Constrain_name CHAR(31) Jméno integritního omezení
Definition CLOB Podmínka (logický výraz)
Deferred SMALLINT Odložené provedení na konec transakce (0=není odloženo, 1=je odloženo, NULL=nespecifikováno)