602SQL-Úplná dokumentace Index  

Systémový informační dotaz _IV_FOREIGN_KEYS

Systémový informační dotaz _iv_foreign_keys vrací seznam vztahů referenční integrity mezi tabulkami.

Odpověď na tento dotaz může být značně rozsáhlá. Proto doporučujeme jej používat pouze uvnitř jiného dotazu, který stanoví vhodné omezující podmínky na hodnoty ve sloupcích.

Popis sloupců

Jméno sloupce Typ Obsah
Schema_name CHAR(31) Jméno schématu, do něhož patří podřízená tabulka
Table_name CHAR(31) Jméno podřízené tabulky
Constrain_name CHAR(31) Jméno integritního omezení
Definition CLOB Vektor hodnot (seznam sloupců) v podřízené tabulce
For_schema_name CHAR(31) Jméno schématu, do něhož patří nadřazená tabulka
For_table_name CHAR(31) Jméno nadřazené tabulky
For_definition CLOB Klíč v nadřazené tabulce (je-li prázdné, jde o primární klíč)
Deferred SMALLINT Odložené provedení kontroly na konec transakce (0=není odloženo, 1=je odloženo, NULL=nespecifikováno)
Update_rule CHAR(12) Reakce na přepis hodnoty v nadřazené tabulky (aktivní ref. integrita)
Delete_rule CHAR(12) Reakce na zrušení záznamu v nadřazené tabulky (aktivní ref. integrita)

Příklad

Dotaz na tabulky, které jsou podřízené (v RI) zvolené tabulce (číselníku):

SELECT table_name FROM _iv_foreign_keys 
WHERE schema_name='APLIKACE1' AND for_table_name='CISELNIK'