602SQL-Úplná dokumentace Index  

Systémový informační dotaz _IV_INDICIES

Systémový informační dotaz _iv_indicies vrací seznam indexů k databázovým tabulkám.

Odpověď na tento dotaz může být značně rozsáhlá. Proto doporučujeme jej používat pouze uvnitř jiného dotazu, který stanoví vhodné omezující podmínky na hodnoty ve sloupcích.

Popis sloupců

Jméno sloupce Typ Obsah
Schema_name CHAR(31) Jméno schématu, do něhož tabulka patří
Table_name CHAR(31) Jméno tabulky
Constrain_name CHAR(31) Jméno indexu
Index_type SMALLINT Typ indexu (1=primární klíč, 2=unikátní, 3=neunikátní)
Definition CLOB Definice indexu (sloupec, seznam sloupců nebo výrazů)
Has_nulls BOOLEAN Obsahuje NULL hodnoty?

Příklady

Dotaz na indexy k tabulce Pokusna:

select * from _iv_indicies where table_name='pokusna'