602SQL-Úplná dokumentace Index  

Systémový dotaz _IV_MAIL_PROFS

Odpověď na systémový dotaz _iv_mail_profs obsahuje jeden řádek pro každý vytvořený poštovní profil na tom počítači, kde je spuštěn server (bez ohledu na operační systém).

Popis sloupců:

Jméno sloupce Typ Obsah
Profile_name CHAR(63) jméno profilu
Mail_type INT typ pošty (1=Mail602, 2=MAPI, 4=SMTP/POP3 - viz MailGetType)
Smtp_server CHAR(63) jméno SMTP serveru
My_address CHAR(63) poštovní adresa pro odesílání
Pop3_server CHAR(63) jméno POP3 serveru
User_name CHAR(63) jméno uživatele poštovní schránky
Dial_connection CHAR(254) jméno telefonického připojení
Dial_user CHAR(254) jméno uživatele telefonického připojení
Prof_602_mapi CHAR(63) jméno profilu Mail602 nebo profilu pošty MAPI
Path CHAR(254) seznam adresářů, odkud lze odesílat soubory

Příklad:

Vypsat profily SMTP uložené u serveru

SELECT Profile_name
FROM  _iv_mail_profs
WHERE mail_type=4