602SQL-Úplná dokumentace Index  

Systémový informační dotaz _IV_PENDING_LOG_REQS

Systémový dotaz _iv_pending_log_reqs vrací platné požadavky na logování činnosti serveru. Přidávat a rušit tuto požadavky lze pomocí funkce _sqp_trace.

Popis sloupců

Log_name CHAR jméno logu, do něhož se zapisuje
Situation INT situace, v niž se má vytvořit zápis, význam hodnot naleznete zde
Usernum INT číslo uživatele, jeho akce se logují, nebo -1
Tabnum INT číslo tabulky, která se sleduje, nebo -1
Context INT rozsah zapisovaného kontextu (1, 2 nebo 3)