602SQL-Úplná dokumentace Index  

Systémový informační dotaz _IV_RECENT_LOG

Systémový dotaz _iv_recent_log vrací záznamy, které byly v poslední době zapsány do logů definovaných na SQL serveru. Jeden záznam v odpovědi odpovídá jednomu zápisu v logu.

Popis sloupců

Log_name CHAR jméno logu, z něhož pochází tento zápis (prázdné pro základní log)
Seq_num INT pořadové číslo zápisu v rámci logu
Log_message CLOB text zápisu
Log_message_w NCLOB text zápisu v UNICODE (od verze 9)

Uživatel, který není Provozním správcem databáze (- viz Administrování SQL serveru), smí klást dotaz pouze na zápisy ze základního logu:

SELECT * FROM _iv_recent_log WHERE Log_name=''

Dotaz na jiné zápisy skončí chybou.

Rozsah zápisů (velikost cache v bytech), které dotaz maximálně vrátí, je určen vlastností serveru TraceLogCacheSize. Implicitní hodnota je 4000 bajtů, jinou hodnotu lze nastavit z klientského prostředí dialogem Provozní parametry nebo pomocí API funkce pro nastavování vlastností.