602SQL-Úplná dokumentace Index  

Práva k sloupcům po modifikaci struktury tabulky

Po modifikaci struktury tabulky jsou zachována veškerá práva k nezměněným sloupcům. To se týká jak práv přiděleným sloupcům v celé tabulce tak i práv přiděleným sloupcům v jednotlivých záznamech (pokud tabulka přidělování těchto práv umožňuje).

Změní-li se typ nebo jiné vlastnosti sloupce (např. délka nebo implicitní hodnota), práva zůstanou rovněž zachována.

Pro nově přidané sloupce platí: Uživatel, který modifikuje strukturu tabulky a standardní role Administrator a Senior_user získají právo sloupec číst i přepisovat, standardní role Junior_user získá pouze právo číst. Toto pravidlo se týká globálních práv platných pro všechny záznamy v tabulce, žádná práva k jednotlivým záznamům se těmto subjektům k novým sloupcům nepřidělí.

Pokud je sloupec přejmenován, jeho původní práva zaniknou a přidělí se mu nová práva jako pro nové sloupce.