602SQL-Úplná dokumentace Index  

Export a šíření aplikace

Hotová databázová aplikace se šíří tak, že se na počítači autora exportuje do souborů a uživatel si ji importuje do své databáze.

Je-li třeba omezit přístup uživatele do interních úrovní aplikace, aplikace se exportuje jako zamčená.

Export aplikace jako celku, tj. přenesení všech složek otevřené aplikace z prostředí řídicího panelu 602SQL na disk se provádí akcí Export aplikace a popup menu pro aplikaci. Otevře se dialog, který nabízí různé varianty exportu.

Chcete-li exportovat pouze některé komponenty aplikace, musíte před exportem označit ty objekty, které se exportovat nemají. U tabulek můžete jednotlivě označit ty, u nichž se nemají exportovat data. Exportují-li se i data z tabulek, proběhne jejich export v interním tvaru 602SQL.

Po vybrání varianty exportu musíte zadat cestu a jméno pro definiční soubor exportované aplikace (tzv. APL soubor). Komponenty aplikace se exportují do stejného adresáře, v němž vznikne definiční soubor aplikace (APL soubor). Každá komponenta bude ve zvláštním souboru. Jména souborů vznikají jako jméno objektu (bez diakritiky, aby šlo přenést i na jiný OS) a definovaná přípona. Pokud ve stejném adresáři již existuje stejně pojmenovaný soubor, bude jméno dalšího souboru obsahovat číslici od nuly výše. Datum souboru odpovídá datu poslední modifikace objektu. Kódování souborů s definicemi objektů je UTF-8.

Popis exportu (a následného importu) aplikace z hlediska práv ke standardním rolím je na stránce Role a práva v aplikaci .

Export definic objektů je velmi rychlý, export dat z rozsáhlých tabulek může chvíli trvat. Definice objektů jsou exportovány v podobě editovatelného textového souboru, soubor exportovaných dat je v binární podobě a editovat nelze.

Seznam subsekcí: