602SQL-Úplná dokumentace Index  

Databázové aplikace (schémata)

Aplikace

Databázovou aplikaci v 602SQL lze rozdělit na:

V SQL se pro tutéž množinu objektů používá pojem schéma.

Identifikace aplikace

Pro jméno aplikace platí omezení pro identifikátory (tj. délka do 31 znaků), navíc nesmí obsahovat znak tečka. Aplikace má kromě unikátního jména také unikátní binární identifikaci (UUID). K zjišťování jmen či UUID slouží funkce Current_application, Local_schema_name či Schema_uuid. Identifikace aplikace vystupuje v mnoha systémových dotazech.

Vytváření a rušení aplikací

Aplikace se interaktivně vytváří a ruší na Řídicím panelu Klientského vývojového prostředí, v jazyce SQL existují pro totéž SQL příkazy CREATE SCHEMA a DROP SCHEMA.

Aplikace může být z vývojového prostředí exportována a pak se importuje na ten SQL server, na němž bude provozována.

Seznam subsekcí: