602SQL-Úplná dokumentace Index  

Import aplikace

Import aplikace jako celku, tj. přenesení všech složek aplikace ze souborů do prostředí 602SQL se provádí akcí Importovat aplikaci z popup menu pro připojený server. Aplikace, kterou chcete importovat, musí být na disku a musí být popsána svým definičním souborem (tento soubor má příponu .apl a vznikl pravděpodobně exportem aplikace z jiného 602 SQL serveru).

Pokud byla aplikace vyexportována z verze starší než 9, jsou soubory s definicemi objektů i APL soubor v kódování Win CP1250, od verze 9 v kódování UTF-8 z důvodu přenositelnosti mezi Windows a Linux. Import pozná kódování a zvládne obě varianty.

Pokud import aplikace zahrnuje také import tabulek včetně dat, může trvat i delší dobu. Po dobu importu jste informováni ve zvláštním okně o importovaném objektu a na informační řádce o počtu přenesených záznamů tabulek.

Po importu je nová aplikace otevřena. Je-li před importem otevřená nějaká jiná aplikace, uzavře se spolu se všemi svými otevřenými okny.

Je-li v databázi již aplikace téhož jména (nebo téže binární identifikace), 602SQL vás na to upozorní. Budete mít na výběr tři možnosti:

Popis importu (a předchozího exportu) aplikace z hlediska práv ke standardním rolím je na stránce Role a práva v aplikaci.

Při importu aplikace na Linuxu je třeba, aby soubory s objekty měly přípony malými písmeny, jinak se nenajdou a import skončí chybou. Převod přípony z velkých na malá písmena lze provést jedním příkazem v Midnight Commanderu (v dialogu pro kopírování označte všechny soubory aplikace, stiskněte F5 a zadejte maska pro zdroj *.* a maska pro cíl *.\L*) .