602SQL-Úplná dokumentace Index  

Principy zabezpečení sytému

Při provozu databáze je nutné brát v úvahu možnost výskytu těchto událostí:

Každá z těchto situací má jinou povahu a způsobuje jiný druh škod.

Výpadek počítače

Výpadek napájení nebo technická havárie počítače jsou situace, které nabývají na nebezpečnosti, pokud k nim dojde uprostřed aktualizace sestávající se z více kroků. Je-li aktualizace provedena pouze zčásti, databáze se může dostat do nekonzistentního stavu. Na některých discích může v důsledku výpadku během operace zápisu dojít i k neopravitelnému poškození sektoru. Pak tato havárie přechází na případ uvedený pod dalším bodem.

Poškození paměťového média

Údaje, které byly zaznamenány na disk mohou být vlivem chyby povrchu média nečitelné. V takovém případě je velmi významný fakt, zda se nečitelnost odhalí již při zápisu, nebo až při čtení. V prvním případě je náprava podstatně jednodušší.

Selhání uživatele

Systém přístupových práv zabrání tomu, aby neoprávněný uživatel manipuloval s daty. Nezabrání však oprávněnému uživateli "v náhlém pominutí smyslů" zničit důležitá data.

Dále v této sekci popíšeme, jak se lze proti jednotlivým druhům katastrof bránit.

Seznam subsekcí: