602SQL-Úplná dokumentace Index  

CDK - instalace a šíření

Instalace na Windows

Sadu komponent pro Delphi 6 tvoří dva balíčky (Delphi Packages) d602SQL610.bpl a d602SQL610dt.bpl s hlavičkami d602SQL610.dcp a d602SQL610dt.dcp (resp. d602SQL710.bpl a d602SQL710dt.bpl s hlavičkami d602SQL710.dcp a d602SQL710dt.dcp pro Delphi 7) a několik souborů .dcu a .dcr, které obsahují binární obraz a resource jednotlivých unit. Balíček d602SQLn10.bpl obsahuje vlastní komponenty (Runtime Package), balíček d602SQLn10dt.bpl (Design-time Package) obsahuje designtimovou podporu komponet, jako jsou editory vlastností, návrhář SQL dotazů apod. Na konkrétní umístění jednotlivých souborů nejsou žádné speciální požadavky. Balíčky a hlavičky se standardně umísťují do adresáře $(DELPHI)\Bin. Instalují se ve vývojovém prostředí Delphi položkou v menu Component/Install Packages, tlačítkem Add. Po vybrání *.bpl souboru se musí mezi paletami standardních komponent objevit nová paleta označená 602SQL.

Přeložené unity (.dcu a .dcr) se umisťují standardně do adresáře $(DELPHI)\Lib. Pokud soubory balíčků a unit umístíte jinam, je nutné upravit v prostředí Delphi proměnnou Library path.

K tomu aby bylo možné komponenty použít, je třeba aby klientské dll knihovny 602SQL verze 10.0 602krnl_10.dll, 602sec9.dll a 602xml10.dll, byly v některé ze složek, ve kterých operační systém hledá sdílené knihovny (Delphi mohou mít svoji kopii systémové proměnné PATH - případně ji upravte v Tools/Environment Options.../Enviroment Variables ).

Instalace na Linuxu

Sadu komponent pro Kylix 2 tvoří dva balíčky bpld602SQL610.so a bpld602SQL610dt.so s hlavičkami d602SQL610.dcp a d602SQL610dt.dcp (resp. bpld602SQL710.so a bpld602SQL710dt.so s hlavičkami d602SQL710.dcp a d602SQL710dt.dcp pro Kylix 3) a několik souborů .dpu a .dcr, které obsahují binární obraz a resource jednotlivých unit. Pro umístění jednotlivých souborů platí to co bylo uvedeno v předchozím odstavci s tím omezením, že uživatel, který spouští vývojové prostření musí mít k příslušnému adresáři přístupová práva.

V současnosti se komponenty pro Linux nesestavují.

Šíření vytvořené aplikace

Jsou-li komponenty připojené k aplikaci staticky, není potřeba šířit společně s výslednou aplikací nic. Jsou-li komponenty připojené dynamicky, je třeba šířit společně s výslednou aplikací také balíček d602SQLn10.bpl resp. bpld602SQLn10.so.