602SQL-Úplná dokumentace Index  

602SQL komponenty pro Delphi (CDK)

Sada komponent CDK zpřístupňuje vývojářům databázových aplikací v Delphi (verze 6 a 7) nebo v Kylix (vývoj byl ukončen po ukončení vývoje Kylixu) prostředky, které poskytuje 602SQL Server. CDK komponenty jsou nadstavbou standardně dodávaných komponent a spolupracují se standardními komponentami z knihoven VCL i CLX.

Sada komponent umožňuje připojit se k databázi pomocí CDK komponenty TSQL602Connection a dále používat komponenty jako TSQL602DataSet, TSQL602Statement nebo TSQL602StoredProc, které přistupují k datům přímo voláním služeb ze 602SQL API.

Součástí dokumentace k CDK je pouze popis samotných komponent, není zde diskutováno použití zděděných vlastností a metod, typů apod. od standardních Delphi tříd (jako např. TDataSet, TParams apod.), které jsou ke smysluplnému využití CDK komponent nezbytné. Uživatel, který chce CDK komponenty použít, by proto již měl být velmi dobře seznámen s tvorbou databázových aplikací v Delphi. Nezbytnou podmínkou je vlastnit takouvou variantu Delphi, která obsahuje databázovou podporu.

CDK komponenty nejsou součástí standardní instalace 602SQL - jsou připraveny samostatné downloady na firemním webu.

Seznam subsekcí: