602SQL-Úplná dokumentace Index  

CDK komponenty - přehled

K dispozici jsou následující komponenty:

Název komponenty Stručný popis
TSQL602Connection Komponenta reprezentující jedno klientské připojení na SQL server. Slouží jako kontext spojení s SQL serverem pro ostatní komponenty.
TSQL602DataSet Komponenta zpřístupňující data v tabulkách či dotazech.
TSQL602Statement Komponenta sloužící k provádění obecného SQL příkazu resp. bloku SQL příkazů.
TSQL602StoredProc Komponenta sloužící ke spuštění uložené procedury.
TSQL602EventAction Komponenta zabezpečující registraci sledování a ošetření výskytů specifikované události.
TSQL602ObjBrowser Komponenta poskytující seznamy databázových objektů.
TSQL602XML Komponenta zpřístupňující XML API (export dat z XML a import dat do XML).

Dále jsou k dispozici následující pomocné třídy (nejsou na liště 602CDK):

Název třídy Stručný popis
TSQL602Servers Třída poskytující seznam zaregistrovaných 602SQL serverů.
TSQL602Tables Třída poskytující seznam tabulek v aplikaci (schématu).
TSQL602Indexes Třída poskytující seznam indexů databázové tabulky.
TSQL602ODBCConnection Třída umožňující vytvořit spojení na ODBC zdroj dat (pouze pro přenosy dat).
TSQL602DataTransport Třída reprezentující obecné přenosy dat mezi 602SQL, ODBC zdroji dat a soubory.
TSQL602CondList Obecná třída pro zobrazení a procházení vybraných dat.
TSQL602DataSetFind Třída pro vyhledávání a procházení datasetu bez zúžení výsledku filtrem.
TSQL602ServerProps Třída zpřístupňující vlastnosti a nastavení SQL serveru.
ESQL602Exception Třída výjimky v důsledku chyby databázové operace.
ESysException Třída výjimky v důsledku chyby volání služeb operačního systému.

Seznam subsekcí: