602SQL-Úplná dokumentace Index  

Dialog Komunikační vlastnosti klienta

Hledání aktivních SQL serverů

Windows

Je-li zatrženo Průběžně sledovat stav serverů pokud klient není připojen, pak klientské prostředí v době, kdy není připojeno k žádnému SQL serveru nebo ODBC zdroji dat, oslovuje (pomocí UDP protokolu) registrované 602SQL servery a podle jejich reakce překresluje ikonky u seznamu serverů na Řídicím panelu. Rozsah oslovování lze rozšířit o neregistrované následujícím checkboxem.

Je-li zatrženo Hledat neregistrované SQL servery v síťovém segmentu, pak klientské prostředí v době, kdy není připojeno k žádnému SQL serveru nebo ODBC zdroji dat, hledá v celém lokálním segmentu sítě síťově spuštěné SQL servery běžící na standardním portu 5001, které nejsou dosud registrované. Pokud takový najde, přidá značku běžícího severu a jeho jméno vytvořené z IP adresy a jména do seznamu serverů na Řídicím panelu. Současně probíhá průběžné sledování stavu těchto serverů.

Linux

Aktivní je pouze checkbox Hledat neregistrované SQL servery v síťovém segmentu. Funkčnost prvního přepínače (zjistit stav serverů) je nahrazena akcí Překreslit Řídicí panel.

Více o provozu v síti naleznete na stránce TCP/IP a Porty při TCP/IP komunikaci.

Obě tyto aktivity mohou bezpečnostní prvky sítě nebo lokální firewally vyhodnotit jako potenciálně nebezpečné. V tomto případě je nutné vypnout je u všech klientů.

Notifikace od serveru

SQL příkazy nad množinou záznamů, importy a exporty dat a další hromadné operace mohou na stavový řádek klienta průběžně vypisovat počet již zpracovaných záznamů. Zde se řídí četnost vypisování těchto čísel. Není-li zatrženo Přijímat notifikace během dlouhých operací na serveru (nebo zadaná hodnota rovna 0), nevypisují se čísla žádná (notifikace se vůbec nepřijímají), je-li hodnota rovno N, vypíše se každé N-té číslo.

Přijímání notifikací zatěžuje síťovou komunikaci mezi klientem a serverem a zpomaluje práci, přináší však uživateli informaci o postupu déle trvajících operací.

Programové lze nastavit funkcí Set_progress_report_modulus.