602SQL-Úplná dokumentace Index  

Vzhled klientského prostředí

Okna klientského prostředí

Klientské vývojové prostředí se skládá ze dvou základních typů oken:

Pozice oken se ukládají do klientského konfiguračního souboru, takže při příštím otevření budou v té poloze, ve které byl program ukončen.