602SQL-Úplná dokumentace Index  

Parametry příkazové řádky klientského prostředí

Klientskému vývojovému prostředí (programu 602gclixx.exe ve Windows resp. 602gclixx na Linuxu) lze na příkazové řádce zástupce předat některé parametry (uvozují se znakem lomítko (/) nebo pomlčka (-), shodně na Windows i na Linuxu). Jsou to:

/n jméno serveru výběr serveru, k němuž se klient připojí - podrobnosti
/a jméno aplikace volba aplikace, která se automaticky otevře
/L klient se přihlásí na server jako anonymní uživatel, použití předpokládá uvedení -n a jména serveru; lze využít v případě jednouživatelského lokálního serveru, kde "zbytečné" přihlašování zdržuje.

Žádný parametr není povinný. Pro běžný provoz vystačí ikony (zástupci) vytvoření při instalaci. U parametrů záleží na velikosti znaku. Obsahuje-li jméno serveru nebo aplikace mezeru, je třeba jej obalit uvozovkami.

Není-li uveden server na příkazové řádce, vybere jej uživatel po spuštění z nabídky serverů na Řídicím panelu ručně.


Příklad použití:

602gcli11 -n "moje databáze" -a test_aplikace
je totéž co
602gcli11 /n "moje databáze" /atest_aplikace