602SQL-Úplná dokumentace Index  

Šifrování síťové komunikace mezi klientem a serverem

V počítačových sítích je možno zachytávat cizí přenášená data a při využití vhodných nástrojů je lze i pozměňovat. Toto riziko je třeba brát v úvahu, pokud přenosová cesta mezi klientem a serverem není celá pod spolehlivou kontrolou, zvláště pak v případě připojení po internetu.

Ochranu dat přenášených mezi klientem a serverem před vyzrazením a pozměněním zajišťuje šifrování síťové komunikace.

Šifrovací algoritmus použitý ve 602SQL se opírá o náhodně vygenerovaný šifrovací klíč. Tento klíč se předá z klienta na server na začátku každého spojení utajeným způsobem opírajícím se o certifikát serveru. Šifrování komunikace lze proto použít pouze na spojení s SQL serverem, který je vybaven certifikátem identity.

Bezpečnostní správce serveru rozhoduje o tom, zda server bude vyžadovat šifrovaný přístup. Požadavek na šifrování se zapíná obvykle interaktivně z klientského vývojového prostředí, složky Systém, v okně Provozní parametry na záložce Bezpečnost nebo pomocí vlastnosti ReqCommEnc.

Informace o tom, zda klienti komunikují zašifrovaně, je obsažena v odpovědi na systémový informační dotaz _iv_logged_users a je vidět také v okně Monitor na stránce Klienti a vlákna.

Šifrování komunikace neprobíhá při lokálním přístupu na server (možné pouze ve Windows, na Linuxu je přístup vždy síťový).