602SQL-Úplná dokumentace Index  

Zkompaktnění databáze

Zkompaktnění databáze je operace, při níž se obsah databázového souboru přeorganizuje tak, aby soubor byl co nejmenší.

Zkompaktnění bude mít zřetelný vliv na velikost databázového souboru, pokud předtím byla z databáze vymazána podstatná část dat a databázový soubor je tudíž zaplněn daty pouze zčásti.

Při normálním provozu není důvod databázi zkompaktňovat. Důvodem pro zkompaktnění může být například to, že se záloha databázového soboru nevejde na záložní medium.

Zkompaktnění se provádí pomocí API funkce Compact_database.