602SQL-Úplná dokumentace Index  

Konfigurační soubor pro 602SQL servery a klienty na Linuxu.

Základní konfigurace 602SQL serverů provozovaných na operačním systému LINUX je uložena v souboru /etc/602sql. Další konfigurační parametry jsou pak uloženy v systémových tabulkách uvnitř databáze jako tzv. vlastnosti.

Soubor /etc/602sql má stejnou strukturu jako běžné inicializační soubory. Skládá se ze sekcí začínajících názvem sekce v hranatých závorkách ([ ]). V sekcích jsou na jednotlivých řádcích vždy název parametru, rovnítko a hodnota parametru. Řádky začínající středníkem jsou chápány jako komentáře. V názvech parametrů nezáleží na velikosti písmen.

Při instalaci 602sql se vytvoří implicitní konfigurační soubor, v němž jsou uvedeny a komentovány téměř všechny použitelné klíče.

Sekce odpovídající serverům

Každá sekce popisuje jeden server, jméno sekce je stejné jako jméno databáze a tedy i jméno serveru. Popisují se dva druhy serverů: lokální servery, které lze spustit na tomto počítači, a síťové servery, na něž se klient z tohoto počítače může připojit po síti.

Pro lokální servery se uvádějí tyto údaje:

PATH=adresář     plná cesta k adresáři obsahujícímu databázový soubor
LOGPATH=adresář    plná cesta k adresáři, v němž se bude vytvářet základní log serveru
TRANSACTPATH=adresář plná cesta k adresáři, v němž se bude nacházet transakční soubor serveru
USER=jméno      jméno uživatele zavedeného v operačním systému, na jehož účet poběží server 
   spuštěný s právy superuživatele
AUTOSTART=0|1     zařadit či vyřadit server do skupiny serverů, které mohou být hromadně 
   spouštěny jako daemony, např. při startu systému (na systémech se startovacími scripty 
   typu System V, tedy např. RedHat či SUSE)
IPPORT=port      číslo portu, na němž má naslouchat SQL server
InstallationKey=klíč instalační klíč, na jehož základě bude server využívat licenci
SYSLOGS=log level   způsobí zápis obsahu logu serveru do systémového logu se zadanou úrovní
Povinný je pouze údaj PATH. Číslo portu se použije tehdy, nemá-li dosud server nastavenu vlastnost IPPort (zejména při prvním spuštění). Podrobnosti o umístění dalších částí databázového souboru naleznete zde.

Pro vzdálené síťové servery se uvádějí údaje potřebné pro klienta, který se chce na ně připojit:

IP ADDRESS=IP adresa adresa počítače s SQL serverem
IPPORT=port      číslo portu, na němž naslouchá vzdálený SQL server
IP adresu je nutno uvést pro každý síťový server. Číslo portu se uvádí pouze pro ty servery, které jsou nastaveny pro práci na jiném než standardním portu 5001.

Další sekce

Kromě sekcí pro jednotlivé servery a sekcí pro zaznamenání licencí jsou v tomto souboru další sekce, se jmény začínajícími tečkou (aby nedošlo k záměně se jménem serveru - jméno serveru tečkou začínat nesmí). Jedná se o

Aktuální popis je v distribuovaném konfiguračním souboru.