602SQL-Úplná dokumentace Index  

Řídicí panel

Řídicí panel je základní ovládací prvek klientského prostředí 602sql serveru. Pouze k Řídicímu panelu se vztahuje část ovládací lišty (nazvaná Hlavní lišta) a submenu Objekt s příkazy.

Okno se skládá ze dvou částí, jejichž pozice se liší podle místa zadokování okna: je-li okno plovoucí nebo dokované nahoru či dolu, jsou obě části vedle sebe, jinak jsou obě části pod sebou:

Vzhled a rozmístění objektů ve stromu aplikace ve vztahu k folderům je možné ovlivnit několika příkazy ze submenu Zobrazení.

Práce s objekty

Seznam akcí, které je možné provádět s vybraným objektem (nebo množinou objektů), je zobrazen buď v popup menu pro objekt (objekty) nebo v submenu Objekt. Oba seznamy jsou stejné.

Jedna akce (první v seznamu) je definována jako primární - tato akce se provede, když se na objekt poklepe myší.

S objekty všech kategorií lze provádět základní editační akce - vytvořit a upravit, smazat, přejmenovat , exportovat a importovat apod. Lze je také přenášet přes clipboard (pomocí klávesnice nebo pomocí Drag&Drop) mezi foldery, mezi aplikacemi i mezi servery, pokud je klient připojen na více serverů současně. Pro tyto editační akce (včetně kopírování) je třeba mít právo modifikace objektu. Pro různé kategorie existují také akce specifické (např. pro tabulku Přebudovat indexy, pro dotaz Optimalizace apod.).

Další informace o vybraném objektu lze zjistit v okně Výstupy (textová definice objektu, data tabulky či dotazu nebo příznaky objektu)

Pro vytvoření nového objektu nebo úpravu stávajícího se používají interaktivní návrháře objektů v samostatných oknech. Pro prohlížení či editaci dat v tabulkách či dotazech se používá speciální okno obsahující grid naplněný záznamy.

Pro vytvoření přesné kopie jednoho nebo více objektů se používá příkaz popup menu Duplikovat objekty. Duplikát tabulky neobsahuje data.

Seznam subsekcí: