602SQL-Úplná dokumentace Index  

Globální vlastnosti DAD

Globální vlastnosti DAD umožňují změnit či upravit způsob napojení XML na databázi a deklarace uvedené v záhlaví XML souboru.

V interaktivním DAD editoru se globální vlastnosti nastavují v dialogu spojeném s první položkou ve stromu. Dialog lze také otevřít příkazem Globální vlastnosti z menu Návrh.

Úprava zdroje dat

Změnit či upravit zdroj dat pro DAD je možné v dialogu na stránce Zdrojový dotaz.

Pro syntetický DAD je zde možné změnit text SQL dotazu použitého jako zdroj dat. Pro analytický DAD je pole prázdné, neboť hlavní tabulka je napojena na nižší úrovni stromu.

Vlastnosti exportu do XML

Vlastnosti DAD specifické pro export jsou popsány v dialogu na stránce Export do XML.

Prolog v DAD

Údaj Prolog v globálních parametrech popisuje úvodní deklaraci, která se objeví na začátku vytvářeného XML souboru. Prolog zpravidla obsahuje číslo verze XML a případně specifikaci kódování dat pro export. Výběr podporovaných kódování lze získat (a změnu zapsat) pomocí tlačítka Kódování.

Například prolog:

version="1.0" encoding="windows-1250"
zařadí na začátek XML souboru řádek:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

Při importu se prolog uvedený v DAD ignoruje, protože rozhoduje kódování uvedené přímo v XML souboru.

Deklarace DOCTYPE

V globálních parametrech DAD lze uvést deklaraci DOCTYPE. Tato deklarace vystoupí do exportovaného XML souboru mezi znaky <!DOCTYPE a >. Při importu se ignoruje.

Stylesheet v DAD

V globálních parametrech dat lze zadat odkaz na stylesheet, který se zařadí do generovaného XML souboru a může se využít při transformaci a formátování tohoto souboru.

Zadaný údaj se do XML souboru zapíše mezi znaky <?xml-stylesheet a ?>. Při importu dat do databáze se informace o stylesheetu v DAD ignoruje.

Formátovací mezery

Přepínačem Zapisovat formátovací mezery se volí výstupní formát XML textu: je-li zatrženo, ve výstupu jsou jednotlivé elementy na nových řádcích a odsazené podle úrovně zanoření, v opačném případě jsou formátovací znaky (mezery, tabelátoru a konce řádků) vynechány a výstup je v jednom řádku, tedy výrazně menší, ale hůře čitelný.

Optimalizace kurzorů

V určitých případech napojení DADu přes ODBC na data v cizí databázi je nutné zakázat optimalizaci, fungující pouze s 602SQL serverem - podrobnosti zde.

Vlastnosti importu z XML

Vlastnosti DAD specifické pro import jsou popsány v dialogu na stránce Import z XML.

Pro import z XML souboru do databáze platí obecné pravidlo, že pokud při importu dojde k chybě, je celý import odvolán. Níže je popsáno, jak lze chyby některých typů ignorovat.

Validace XML souboru

Je-li v XML souboru uvedena interní nebo externí deklarace struktury dokumentu, parser provádí při importu validaci. Nastane-li chyba validace, je import odvolán.

Validaci lze vypnout zatržením čtverce Neprovádět validaci.

Zacházení s nedefinovaným textem v XML

Uvažujme případ, že se v XML souboru vyskytne text v takovém elementu, pro který v DAD není text vůbec definován (není tedy předepsáno napojení na žádný databázový sloupec nebo proměnnou nebo konstantu).

Pokud výskyt takového textu nepřipouští deklarace struktury dokumentu, může být chyba odhalena při validaci dokumentu. Pokud však text projde validací nebo struktura dokumentu není deklarována nebo je validace vypnuta, pak při importu nastane chyba a import je odvolán.

Tento případ lze v globálních vlastnostech DAD ošetřit zatržením čtverce Ignorovat text nespojený s databází. Je-li tento čtverec zatržen, bude text ignorován a import bude pokračovat.

Zacházení s nedefinovaným elementem v XML

Uvažujme případ, že se v XML souboru vyskytne takový element, který není popsán v DAD.

Pokud výskyt takového elementu nepřipouští deklarace struktury dokumentu, může být chyba odhalena při validaci dokumentu. Pokud však element projde validací nebo struktura dokumentu není deklarována nebo je validace vypnuta, pak při importu nastane chyba a import je odvolán.

Tento případ lze v globálních vlastnostech DAD ošetřit zatržením čtverce Ignorovat elementy nepopsané v DAD . Je-li tento čtverec zatržen, bude element ignorován a import bude pokračovat. Také subelementy ignorovaného elementu budou normálně zpracovány.

Zacházení s nedefinovaným atributem v XML

Elementy v XML souboru mohou mít i jiné atributy, než jaké jsou popsané v DAD souboru. Takové atributy se při importu ignorují. Nedojde k chybě.

Kořenový jmenný prostor

Externí aplikace pracující s XML daty (např. 602XMLFiller) mohou vyžadovat použití tzv. jmenného prostoru (namespace), který vymezuje platnost XML tagů. Jmenný prostor se definuje identifikátorem a prefixem s dvojtečkou před jménem elementu (XML tagu).

Při exportu dat se prefix doplní před každé jméno elementu a odkaz na namespace se doplní jako atribut elementu root, při importu naopak se z XML dat odstraní prefix, aby se mohly přiřadit hodnoty z XML dat příslušným sloupcům či proměnným v DAD.

Do pole Prefix zadejte prefix jmenného prostoru (bez dvojtečky), do pole Jmenný prostor zadejte odkaz na jmenný prostor (podle dokumentace externího programu). Má-li element root výsledného XML vypadat např. takto:

<dm:root xmlns:dm="http://software602.cz/forms">
zadejte do pole Prefix
dm
a do pole Jmenný prostor
http://software602.cz/forms

Akce po importu

Na záložce Výsledek importu se zadá akce následující po úspěšném provedení importu dat z XML. Použije se v případech, kdy je třeba, aby po importu byla ještě vrácena nějaká data nebo text, v praxi zvláště pokud je import volán z prostředí 602XML Filleru. K dipozici jsou tyto akce:

Na záložce Zpráva při selhání importu se obdobně zadává zpráva informující o neúspěchu.