602SQL-Úplná dokumentace Index  

Přehled a umístění databázových souborů

Databázový server pracuje s těmito soubory:

Jméno souboru Účel
wb8.fil Databázový soubor, obsahuje vše, co je uloženo do databáze.
transact.fil Transakční soubor s informacemi o rozpracovaných transakcích.
wbsqllog.txt Základní log serveru, viz logování.
/etc/602sql Konfigurační soubor serveru obsahující registraci databází a hodnoty důležitých vlastností serverů (používá se pro Linux). Mimo jiné obsahuje pro každou databázi cesty k výše uvedeným souborům.

Databázový a transakční soubor jsou kvůli rychlosti přístupu zpravidla umístěny na stejném počítači jako server, který s nim pracuje.

Databázový soubor by měl být chráněn přístupovými právy operačního systému, protože jeho smazání nebo přepsání znamená zničení celé databáze.

Transakční soubor je využíván serverem k dočasnému odkládání dat, která jsou modifikována v transakcích, a k dokončení rozpracované transakce po pádu serveru. Pokud je server korektně ukončen, lze tento soubor vymazat bez jakýchkoli následků.

Vzhledem k pevně daným jménům těchto souborů nelze do jednoho adresáře umístit dvě databáze.

Rozdělení databázového souboru do více částí

Databázový soubor lze rozdělit do více částí (nejvýše čtyř). Účelem takového rozdělení může být:

Každá část databázového souboru je z pohledu operačního systému zvláštním souborem, každá se jmenuje stejně ale je ve zvláštním adresáři (často na zvláštním svazku). Každá část kromě poslední má předepsanou maximální velikost - při jejím překročení data pokračují v další části. Nespecifikujete-li velikost některé části, bude tato část poslední a poroste bez omezení.

Rozdělení databázového souboru se nastavuje ve okně, k němuž se lze dostat z Řídicího panelu takto:

  1. v seznamu registrovaných serverů vyberete příslušný sever, nepřihlašujete se;
  2. z popup menu vyberete akci Správa databáze, záložku Soubory.

Umístění ostatních souborů databáze

Transakční soubor a základní log se implicitně umístí do stejného adresáře, jako databázový soubor (resp. jeho poslední část, je-li rozdělen do částí). Odlišné umístění těchto souborů se používá hlavně tam, kde hrozí nebezpečí vyčerpání diskového prostoru pro datový soubor.

Umístění databázových souborů se specifikuje stejně jako v předchozí sekci. Pokud některý adresář nespecifikujete, soubor se umístí na implicitní místo.