602SQL-Úplná dokumentace Index  

Registrace vzdáleného serveru u klienta

Aby se databázový klient mohl připojit ke vzdálenému serveru pomocí protokolu TCP/IP, musí předem znát jeho jméno a síťovou adresu, tj. musí mít server zaregistrován na své stanici. Výjimku tvoří ty servery, které inzerují své služby v témže segmentu lokální sítě a jsou spuštěné na základním portu 5001 - ty registrované být nemusí.

Podrobnosti o registraci serveru přístupného přes HTTP tunel naleznete na stránce Vzdálený přístup na SQL server přes HTTP tunel.

Zde uvedený pojem registrace není v žádném vztahu k registraci produktu z licenčních důvodů!

Registrace nového serveru pomocí klientského prostředí

Z popup menu u základní větve Řídicího panelu (602SQL servery) vyberte akci Registrovat vzdálený server. Vyplňte jméno serveru a stiskněte tlačítko OK. Otevře se dialog Vlastnosti spojení na server, kde vyplníte minimálně IP adresu počítače se serverem a port, na němž server naslouchá (je-li odlišný od standardního 5001).