602SQL-Úplná dokumentace Index  

Databáze

Databáze je úložištěm pro data a pro další databázové objekty. SQL server obsluhuje vždy jednu databázi.

Registrace databází

Každá databáze je označena jménem a pod tímto jménem je registrována na počítači serveru i na počítačích klientů. Server obdrží při startu jméno databáze a pomocí údajů z registrace najde její databázový soubor. Klient pomocí registrace zjistí, na jaké síťové adrese pracuje server obsluhující tuto databázi, a může jej kontaktovat.

Na Windows jsou databáze registrovány v systémovém registru, na Linuxu v konfiguračním souboru /etc/602sql.

Vnitřní struktura databáze

Databáze je vnitřně rozčleněna do schémat. Každý objekt (například databázová tabulka) patří do některého schématu a v různých schématech mohou být i stejně pojmenované objekty. Schémata obvykle odpovídají databázovým aplikacím, které se na serveru provozují. Schémata obsahují zejména tabulky s daty, ale také například uložené procedury v jazyce SQL nebo komponenty uživatelského rozhraní aplikace.

Plánování sdílených databází a databázových serverů v síti

Data, která mají být přístupná v síti, lze ukládat v jedné centrální databázi nebo členit do více databází. Při plánování počtu a umístění databází je třeba vzít v úvahu tyto okolnosti:

Kromě sdílených síťových databází si uživatelé mohou vytvořit pro soukromá data své lokální databáze, které budou obsluhovat svým lokálním serverem.

Seznam subsekcí: