602SQL-Úplná dokumentace Index  

Vytváření databáze

Vytvoření nové databáze

Při vytváření nové databáze je třeba:

Tyto údaje je potřeba poskytnout pro registraci databáze na počítači, na němž bude provozován její server. Databázový soubor vznikne při prvním spuštění serveru nad touto databází.

K vytvoření nové databáze je na Windows potřeba mít právo editovat systémový registr (pro zápis do systémové části registru jsou potřeba práva vyšší - administrátorská), na Linuxu právo editovat soubor /etc/602sql.

Vytvoření nové databáze pomocí klientského prostředí

V kořeni stromu na Řídicím panelu (položka 602SQL servery) vyvolejte popup menu a vyberte z něj akci Vytvořit a registrovat lokální SQL server. Tím otevřete dialog na vytváření databází

Administrace nové databáze

Nově vytvořená databáze je prázdná až na systémové objekty: systémové tabulky, uživatele a skupiny a aplikaci _sysext obsahující mezi procedurami prázdné systémové triggery.

Po vzniku databáze je vytvořen tzv. anonymní uživatel, přihlašující se jménem ANONYMOUS nebo prázdným jménem a prázdným heslem. Dále vznikne skupina EVERYBODY, do níž patří všichni uživatelé, a 3 skupiny správců DB_ADMIN, CONFIG_ADMIN a SECURITY_ADMIN.

Anonymní uživatel je v nové databázi členem všech správcovských skupin. To je výhodné v desktopovém jednouživatelském provozu, pokud se uživatelé ani práva nemají brát v úvahu.

Pro bezpečný provoz v síti je třeba vytvořit jednotlivé správce jako zvláštní uživatele a anonymního uživatele vyřadit ze všech správcovských skupin.

Registrace databáze s existujícím databázovým souborem

Pokud chcete umožnit provoz serveru nad databází umístěnou v již existujícím databázovém souboru, musíte ji nejprve zaregistrovat na tom počítači, na němž poběží server.

Registrace existující databáze se provádí stejným způsobem, jako vytvoření nové databáze (viz výše). Pouze při zadávání adresáře pro umístění databázového souboru zadáte adresář, v němž se nachází existující databázový soubor.