602SQL-Úplná dokumentace Index  

Ovládání debuggeru

Debugger se ovládá pomocí submenu Debug, popup menu na editoru, pomocí tlačítek na liště nebo klávesovými zkratkami. Na liště vpravo je signalizován stav debuggeru: přerušen - laděná procedura stojí, je možné krokovat, běží - laděná procedura běží a je možné ji přerušit pomocí akce Přerušit, čeká - debugger čeká na spuštění laděné procedury.

V debug režimu vývojového prostředí jsou k dispozici dvě pomocná okna - Sledovače a Zásobník.

Ovládání

Vložit/zrušit bod zastavení (pouze z popup menu) - na pozici kurzoru vloží nebo odstraní bod zastavení (breakpoint). Ekvivalentem je kliknutí na levém rámu (gutteru) okna editoru u řádky programu. Řádek bude barevně označen a na gutteru bude výrazná značka. Breakpointy lze vkládat v editoru i před zapnutím debug režimu. Vkládat breakpointy má smysl pouze na příkazy, které něco vykonávají. Pokud se ho pokusíte vložit na nevhodné místo, vloží se automaticky na první následující vyhovující řádek. Chcete-li krokovat celou proceduru, vložte bod zastavení na první BEGIN. Je-li procedura spouštěná přímo z klientského prostředí v debug režimu, zastaví se na prvním řádku automaticky.

Pokračovat (z menu Debug) - laděná procedura se nechá běžet, buď do konce nebo do prvního breakpointu. Ekvivalentem je klávesa F5.

Krok přes - vykoná řádek procedury, který je barevně označen. Je-li v řádku volání jiné procedury (handleru, triggeru), jejich příkazy se provedou, avšak debugger se na nich nezastaví. Ekvivalent F8.

Krok dovnitř - vykoná řádek procedury, který je barevně označen. Je-li v řádku volání jiné procedury handleru, triggeru), debugger se zastaví na prvním řádku této procedury. Ekvivalent F11.

Běh po kurzor - program se rozběhne od řádku, kde je debugger a skončí na řádku, na který byl umístěn blikající kurzor editoru.

Návrat z procedury - způsobí doběhnutí vnořené procedury (rutiny volané z debuggované procedury) a zastavení debuggeru na první řádce za voláním této procedury.

Přerušit - umožní přerušit dlouhotrvající nebo nekonečný cyklus debugované procedury.

Pokračovat bez debugování - ukončí se ladění a nechá se laděná procedura doběhnout bez ohledu na případné breakpointy.

Ukončit debugovací proces - konec režimu ladění, zároveň také ukončí běh laděného klienta. Dojde přitom k rollbacku transakce - změny v datech budou odvolány.

Ukázat / změnit - otevře okno, v němž můžete nejen zjistit hodnotu proměnné či výrazu, ale také tuto hodnotu změnit: v poli Výraz nebo proměnná zadejte jinou hodnotu než je aktuální a stiskněte tlačítko Dosadit. Rychlejším a v mnoha případech dostačujícím způsobem prohlížení proměnných či celých výrazů je zobrazení hodnoty v bublině (tooltipu), která se objeví po umístění kurzoru v editoru nad proměnnou či pokud výraz označíte jako blok a umístíte nad něj kurzor.

Přidat sledovač <výraz> (pouze z popup menu) - přidá do okna Sledovače novou položku.