602SQL-Úplná dokumentace Index  

Návrhář XML přenosů (DAD designer)

Pro návrh a editaci objektů typu DAD ("Dokument Access Definition", tj. popisu transformace dat mezi tabulkami a XML souborem) slouží v klientském prostředí interaktivní návrhář. Alternativní cestou editace DADu je textový editor.

Ovládání návrháře je spolu s vysvětlením konceptu XML transportů podrobně popsáno v samostatné kapitole. Vysvětlení pojmů a cílů je na stránce Podpora XML v 602SQL, popis a ovládání návrháře na stránce Interaktivní editor DAD.

Objekty aplikace typu Přenosy (spolu s Přenosy dat) nepatří do back-endové části aplikace - tj. nemají oporu v SQL normě. Objekty tohoto typu nelze přímo vytvářet, modifikovat a rušit pomocí SQL příkazů.