602SQL-Úplná dokumentace Index  

Návrhář diagramů

Diagramy

Diagramy slouží k přehlednému zobrazení a jednoduššímu editování skupin tabulek, které spolu souvisejí, a vztahů mezi nimi. Každá tabulka je znázorněna obdélníkem obsahujícím seznam sloupců včetně označení unikátních či neunikátních indexů. Jsou-li indexy jednoduché, jsou značky indexů před jménem sloupce, jsou-li složené nebo tvořené výrazem, je jejich seznam pod posledním sloupcem. Referenční integrity jsou znázorněny pomocí lomené čáry spojující vybrané sloupce. Čáru (její části) je možné přesouvat tak, aby nedocházelo k překrytí čar nebo čar a tabulek.

Diagramy umožňují:

Editační činnosti

Vložení tabulky do diagramuTabulky (jedna nebo více) se vkládají přes clipboard buď standardním způsobem (Zkopírovat -> Vložit) nebo pomocí Drag&Drop z Řídicího panelu
Odstranění tabulky z diagramuNa tabulce proveďte příkaz z popup menu Odstranit tabulku z diagramu
Modifikace tabulkyNa tabulce proveďte příkaz z popup menu Modifikovat tabulku
Překreslení obsahu okna diagramuDošlo-li u tabulek ke změně struktury v době otevření okna diagramu, je nezbytné uvést obsah okna do souladu se skutečným stavem. K tomu slouží příkaz popup menu Překreslit diagram z menu Návrh nebo z popup menu v okně.
Vytvoření referenční integrityJsou-li v okně dvě tabulky, mezi nimiž lze definovat referenční integritu (RI), můžete ji vytvořit takto: uchopíte myší jméno sloupce tvořící klíč v první tabulce a upustíte ho nad odpovídajícím sloupcem druhé tabulky. 602SQL provádí kontrolu typů a teprve při shodě a vhodnosti typů a existence indexů povolí vytvoření referenční integrity. Změna v podřízené tabulce se okamžitě provede a uloží, a i když se změny v diagramu neuloží, tato akce je provedena. Takto lze vytvořit RI jen mezi dvěma sloupci. Pro složitější RI použijte návrhář tabulek.
Odstranění referenční integrityPravým tlačítkem myši klikněte nad čárou označující RI a vyberte akci Odstranit referenční integritu. Změna v podřízené tabulce se okamžitě provede a uloží, a i když se změny v diagramu neuloží, tato akce je provedena.
Tisk diagramuTisknout lze vždy celý diagram - v případě většího rozsahu se tisk rozloží do více stran. Před tiskem je možné si prohlédnout výsledek pomocí příkazu menu Návrh / Náhled. Vlastní tisk se provede příkazem Návrh / Tisknout diagram.