602SQL-Úplná dokumentace Index  

Návrhář fulltextu

Návrhář fulltextu slouží ke dvěma účelům:

Návrhář neumožňuje některé méně standardní způsoby vytváření fulltextového systému: jako dokument použít zřetězení sloupců, použít pro více sloupců jedno ID aj.

Při vytvoření nového fulltextového systému se zadávají následující parametry, které již nelze později změnit:

Alternativní cestou vytváření, modifikace a rušení fulltextu jsou SQL příkazy CREATE FULLTEXT, ALTER FULLTEXT a DROP FULLTEXT.

Návrh fulltextu je možné kdykoliv zkontrolovat pomocí příkazu Návrh / Kontrola syntaxe. Z návrháře generované příkazy jazyka SQL lze zobrazit příkazem Návrh / Ukázat SQL příkaz.

Editační činnosti

Přidání fulltextového triggeruVyplňte poslední řádek gridu podle popisu v dalším odstavci.
Odebrání fulltextového triggeruOznačte jeden nebo více řádků gridu kliknutím na záhlaví řádku a stiskněte klávesu Delete nebo proveďte příkaz menu Návrh / Smazat.
Změna fulltextového triggeruZměnit jednou uložený řádek není možné - pouze odebrat a přidat.
PřeindexováníOznačte jeden nebo více řádků gridu a stiskněte tlačítko Přeindexovat.

Po přidání či odebrání fulltextového triggeru (a uložení změn) proběhne automaticky přeindexování.

Popis sloupců gridu

Tabulka dokumentů - tabulka z otevřené aplikace, jejíž sloupec se má indexovat.

Sloupec s ID dokumentu - sloupec (typu INT nebo BIGINT), který slouží jako unikátní identifikace dokumentu. Splňuje-li sloupec požadavky kladené fulltextovým systémem (tj. typu INT nebo BIGINT s unikátním indexem a DEFAULT hodnotou), zobrazí se v nabídce. Má-li sloupec DEFAULT hodnotu odlišnou od fulltextová_sekvence.NEXTVAL, je u něj v nabídce otazník - autor aplikace musí posoudit, zda-li jeho způsob přidělování unikátních hodnot je dostatečný. Není-li v tabulce vhodný sloupec, zvolte při vytváření možnost Přidat nový a v tabulce vznikne nový sloupec typu INT či BIGINT s implicitní hodnotou fulltextová_sekvence.NEXTVAL nebo se ke vybranému sloupci (typu INT či BIGINT) přidá tato implicitní hodnota a unikátní index. Návrhář nepovolí stav, kdy je jeden sloupec s ID přiřazen k více dokumentovým sloupcům.

Sloupec s textem dokumentu - jméno sloupce (typu (N)CHAR, (N)CLOB nebo BLOB), který se má indexovat ;

Nepřímý - označení způsobu uložení dokumentu: nezatrženo - dokument je přímo ve sloupci, zatrženo - dokument je v externím souboru na disku a ve sloupci je jeho jméno.

Formát - formát dokumentu; není-li zadáno (nebo formát AUTO), systém se pokusí rozpoznat formát sám; seznam se bude rozšiřovat podle dodávaných exportních filtrů.

Související objekty

Současně s vytvořením objekty typu fulltext se vytvoří odpovídající tabulky a sekvence. Po zrušení objektu typu fulltext se tyto související objekty zruší. Je možné, že po vytvoření nebo zrušení fulltextu bude nutné překreslit Řídicí panel.