602SQL-Úplná dokumentace Index  

Návrhář sekvencí

K vytváření a modifikování sekvencí slouží v klientském prostředí speciální okno návrháře sekvencí. Návrhář je velmi jednoduchý - obsahuje pouze několik editačních polí, jejichž význam je zřejmý z definice sekvence.

Alternativní cestou vytváření, modifikace a rušení sekvencí jsou SQL příkazy CREATE SEQUENCE, ALTER SEQUENCE a DROP SEQUENCE.

Návrh sekvence je možné kdykoliv zkontrolovat pomocí příkazu Návrh / Kontrola syntaxe. Z návrhu vygenerovaný SQL příkaz vytvářející nebo modifikující sekvenci lze zobrazit příkazem Návrh / Ukázat SQL příkaz.

Resetovat sekvenci (tj. nastavit příští hodnotu na hodnotu počáteční) lze provést pomocí příkazu Návrh / Restartovat. Změnit příští hodnotu z prostředí návrháře nelze (lze pouze příkazem ALTER SEQUENCE RESTART WITH new_value).

V případě, že je zapnutý styl zobrazování oken MDI, chová se okno návrháře sekvencí poněkud odlišně od jiných oken - MDI okno se pro tento návrhář nehodí a proto je použito okno modální, které v dolní části má základní ovládací tlačítka. V době otevření modálního návrháře sekvencí jsou blokována ostatní okna klientského prostředí.