602SQL-Úplná dokumentace Index  

Návrh stylesheetů

Vyžaduje-li způsob používání web XML rozhraní výstup v HTML a nestačí jednoduchá implicitní XLST transformace použitá při prohlížení tabulkových dat v

http[s]://<host_name>[:<port_number>]/[<path>/]602.php/<server_name>/<schema_name>/SHOWQUERY/<query>
, je třeba použít vlastní XSLT transformaci dat ve formátu XML do HTML.

Návrhář nedisponuje žádnými nástroji pro vytváření stylesheetů - předpokládá se vytvoření mimo Vývojové prostředí a poté import hotového objektu. Případné drobné úpravy lze pak provádět v integrovaném textovém editoru. Externí editor stylesheetů lze případně integrovat do Vývojového prostředí pomocí volby Externí editory v systémové složce Lokální nastavení na Řídicím panelu.

Součástí XSLT stylesheetů bývá obvykle odkaz na kaskádní stylesheet (CSS) pro konečný vzhled HTML výstupu - i tento stylesheet může být uložen v aplikaci.