602SQL-Úplná dokumentace Index  

Návrhář triggerů

K vytváření a modifikování triggerů slouží v klientském prostředí textový editor. Kostru nového triggeru pomůže sestavit wizard, který v několika krocích umožní interaktivně vybrat tabulku, pro níž je trigger navržen, typ triggeru (INSERT, UPDATE nebo DELETE) a další parametry.

Alternativní cestou vytváření, modifikace a rušení triggerů jsou SQL příkazy CREATE TRIGGER, ALTER TRIGGER a DROP TRIGGER.

Testování triggeru

V kterékoliv části návrhu je možné text triggeru zkontrolovat na syntaktickou správnost příkazem Návrh / Kontrola syntaxe. V případě nalezení chyby syntaxe je chyba oznámena pomocným oknem a kurzor se nastaví poblíž místa výskytu chyby.

Funkčnost triggeru je možné zkoušet nejen odpovídajícím SQL příkazem (např. z okna SQL Konsole), ale i přímou editací příslušné tabulky v gridu.