602SQL-Úplná dokumentace Index  

Návrháře databázových objektů

Klientské vývojové prostředí obsahuje nástroje pro vytváření a modifikaci objektů v aplikaci, nazývané souhrnně Návrháře objektů (Object Designers). Návrháře mají za úkol zjednodušit a zrychlit návrh a minimalizovat chyby, které návrhy databázových objektů nutně provázejí. Výstupem návrhářů objektů jsou textové definice (ať v jazyce SQL u back-endových objektů jako tabulky, dotazy, domény apod., nebo v jazyce XML u XML transportu nebo v interním formátu u diagramů a přenosů dat), z nichž pouze u rutin, triggerů a XML transportů je povolena přímá editace definice v textovém editoru. U ostatních objektů je možné definice pouze prohlížet.

Odlišná situace je u objektů typu XML formulář. Počáteční návrh proběhne sice v klientském prostředí, pro další (nutné) úpravy je potřeba externí program 602XML Designer. K otevření formuláře je třeba program 602XML Filler. U tohoto objektu je sice povolena přímá editace zdrojového textu, zneplatní se tím však digitální podpis formuláře.

Pro objekty typu Stylesheet se předpokládá jejich vytvoření mimo klientské prostředí v externím specializovaném editoru a posléze jejich import do databáze (nebo přenos přes clipboard). Stejného výsledku lze dosáhnout zaregistrováním externího editoru v lokálních parametrech klienta a poté se tento editor spustí po zavolání akce Modifikovat.

Návrháře se spouští pomocí příkazu Modifikovat z popup menu u příslušného objektu resp. příkazem Vytvořit z popup menu pro příslušnou kategorii. Návrháře se ovládají příkazy z menu Návrh - obsah tohoto menu se liší podle typu navrhovaného objektu.

Seznam subsekcí: